Wat is logopedie?

Wat is logopedie?
Logopedie is zorg die nodig is als er problemen zijn met stem, spraak, taal, gehoor en slikken. Logopedisten behandelen stoornissen op het gebied van de persoonlijke communicatie. Zij houden zich daarnaast bezig met voorlichting, preventie en onderzoek. Er vindt steeds meer wetenschappelijk onderzoek plaats naar de effecten van logopedie. Logopedie is gespecialiseerde (gezondheids) zorg of paramedische zorg. Deze zorg wordt ook geboden in het onderwijs. De logopedische behandeling heeft tot doel stoornissen in de menselijke communicatie of bij het slikken te voorkomen, te beperken of te verhelpen.