Klachtenregeling

Wij hopen op een mooie samenwerking, maar mocht u ontevreden zijn, is het belangrijk om uw klacht te bespreken met de behandelend logopedist. Als dit geen oplossing biedt, kunt u een klacht indienen bij het klachtenloket paramedici. Klik op onderstaande link om te kijken welke stappen u kunt volgen om uw klacht bespreekbaar te maken.

Klachtenregeling

Wij zijn, vanuit de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF), aangesloten bij de Klachten en geschillenregeling Paramedici. Het klachtenrecht voor patiënten is vastgelegd in de wet Wkkgz.