Wat leren ouder en kind?

Wat leren ouder en kind?

Tijdens de avonden leren ouders van de Hanen cursusleider de Hanen communicatietechnieken met behulp van materiaal, het boek en veel voorbeeld films en oefeningen. Ouders leren vooral ook met en van elkaar, door middel van zorgvuldig geselecteerde videofragmenten van de huisbezoeken die tijdens de groepsbijeenkomsten met elkaar bekeken en besproken worden.

Tijdens de videocoachings en de videoanalyse aan huis met de Logopedist, leren ouders de technieken toepassen in interactie met hun kind.

Ouders leren krachtige technieken en – strategieën waarmee ze hun kind spelenderwijs kunnen uitdagen de aandacht meer te richten op communicatie en  op het praten in de interactie.  Het kind leert zo taal beter te begrijpen en imiteren, alsmede te spreken.

Ouders leren bijvoorbeeld:
• op ooghoogte met hun kind communiceren zodat ze zien waar hun kind naar kijkt en in geïnteresseerd is;
• wachten op het initiatief van hun kind;
• aansluiten bij de interesse van hun kind, dat wil zeggen, hun kind daarin volgen, imiteren, meedoen, als basis voor gezamenlijke pret en aandacht en van daaruit focus op taal;
• hun kind te helpen om om de beurt te een spelactie uit te voeren, zodat het kind langer geconcentreerd blijft in de interactie met de ouderop;
• hoe ze hun kind een reden kunnen geven, kunnen uitdagen, om te (blijven) communiceren;
• hun eigen handelingen en die van hun kind te benoemen in een woord of korte zin, en dit veelvuldig te herhalen;
• taal, gebaren, foto’s of plaatjes toe te voegen tijdens dagelijkse handelingen,  om uw kind te helpen de wereld om zich heen beter te begrijpen en nieuwe woorden te leren begrijpen en/of zeggen;
• het belang en de kracht van het kind meenemen in samen spelen, lezen en muziek, om de communicatieve ontwikkeling en de taalvaardigheid van het kind te vergroten.