Logopedische behandeling

Logopedische behandeling
De logopedische behandeling heeft tot doel stoornissen in de menselijke communicatie of bij het slikken te voorkomen, te beperken of te verhelpen.

Tijdens een eerste afspraak, de intake, vindt er een kennismaking plaats. Wij bespreken met u wat de invloed van de stoornis is op het dagelijks leven en verzamelen gegevens over uw klacht. Tijdens de intake ontvangt u een behandelovereenkomst. Hierin staan de afspraken die gelden voor de behandeling en de vergoeding. De behandelovereenkomst kunt u hier alvast doorlezen en eventueel ondertekenen. Het is belangrijk om voor de eerste afspraak een verwijsbrief bij uw arts te halen. Wij vragen u ook om een geldig legitimatiebewijs van uw zoon of dochter mee te nemen. Na de intake zal er logopedisch onderzoek plaatsvinden en zullen wij aan de hand van deze gegevens samen een behandelplan opstellen.

Een logopedische behandeling duurt meestal dertig minuten, waarvan vijfentwintig minuten behandeling en vijf minuten rapportage.
Er wordt van ouders/opvoeders verwacht dat zij aanwezig zijn bij de behandeling en dat zij thuis de behandeling een vervolg geven door de gemaakte afspraken na te komen.
Mocht u verhinderd zijn, dient de afspraak 24 uur van te voren worden afgezegd. Dit kan telefonisch of per mail.
De behandeling zal worden afgerond op het moment dat onderzoek uitwijst dat het behandeldoel behaald is. Zodra het dossier van uw zoon of dochter wordt afgesloten, krijgt u van ons een email met een klanttevredenheidsonderzoek. Het is voor ons van groot belang dat u deze lijst, geheel anoniem, naar waarheid invult. Wij zullen uw feedback meenemen in ons logopedisch handelen.
Indien u hier geen toestemming voor wil geven, vragen wij dit uw behandelend logopedist mede te delen.