Wat biedt een Hanen cursusprogramma?

Wat biedt een Hanen cursusprogramma
Het ouderprogramma biedt 7 cursusavonden in de vorm van groepsbijeenkomsten voor ouders (dus niet voor de kinderen!). De data worden per cursus vastgesteld en met de deelnemers gedeeld.

Tevens komt de logopedist 4 x aan huis bij elk gezin, voor individuele videocoaching van ouder(s) en kind in interactie. Deze data worden per gezin afgesproken. De videobeelden worden uitsluitend bij de ouders thuis en tijdens de groepsbijeenkomsten bekeken en geanalyseerd. Er wordt vóór aanvang van het Hanen Ouderprogramma een overeenkomst van vertrouwelijkheid vastgelegd.

Tijdens het eerste huisbezoek vindt ook het intakegesprek plaats, waarin met u wordt besproken welke variant van het Hanen Ouderprogramma bij de ontwikkeling en de communicatieve beperking van uw kind past. Tijdens het laatste huisbezoek vindt tevens het evaluatiegesprek plaats.

Het gehele cursusprogramma beslaat een tijdbestek van ongeveer 4 maanden.

De cursusgroep bestaat uit ouders van 6-10 (gemiddeld 8) kindjes. De kinderen zijn in de leeftijd van 1-6 jaar en spreken nog niet of nauwelijks of in zinnetjes van maximaal 3 woorden.