Downsyndroom - Informatie over downsyndroom.

Downsyndroom Amsterdam 

Gebarencentrum - Voor informatie en gebarenmateriaal.

Hoorwijzer - De site van de NVVS voor  en gemaakt door slechthorenden.

 

Kind en taal - Een website over taalontwikkeling

Kletsniet - Voor en door ouders van kinderen met taalontwikkelingsstoornis

logopedist-info

NVLF - De NVLF is de beroepsvereniging van en voor logopedisten.

Meertalig - Een (inter)actief centrum voor iedereen die met meertalige kinderen te maken heeft.

Prelogopedie - Informatie over preverbale logopedie

Strichtinghoormij - Dé site voor iedereen die geïnteresseerd is in slechthorendheid, oorsuizen (tinnitus), de ziekte van Ménière (draaiduizelingen), een brughoektumor, overgevoelig voor geluiden (hyperacusis), diverse hoorimplantaten zoals een cochleair implantaat (CI) of taalontwikkelingsstoornissen (TOS).

Syndroominfo - Website over verschillende syndromen.

Taalexpert - Een digitaal platform over taalproblemen bij kinderen.

Bereslim - Aanbieder van pedagogisch verantwoorde computerspellen

Wepboek - Digitale prentenboeken

Squla - Een online leerplatform waarop peuters en leerlingen uit groep 1 t/m 8 spelend kunnen leren.