Wat is het?

Wat is het Hanen Ouderprogramma?
Het Hanen Ouderprogramma is een Logopedisch therapeutisch programma voor ouders van jonge kinderen met een vertraagde communicatieve- en spraak/taalontwikkeling.

Het oorspronkelijke Hanen Ouderprogramma ‘It Takes Two To Talk’, in het Nederlands ‘Praten Doe je Met z’n Tweeën’, is ruim 40 jaar geleden ontwikkeld in Canada en wordt nog steeds vernieuwd naar de meest recente wetenschappelijke inzichten betreffende de communicatie-, spel- en spraak/taalontwikkeling van jonge kinderen. Inmiddels zijn er verschillende varianten van het programma, afgestemd op de verschillende communicatieve stoornissen en beperkingen die jonge kinderen kunnen hebben.

Alle Hanen ouderprogramma’s richten zich erop dat de ontwikkeling van communicatie en spraak/taal voornamelijk plaatsvindt in de interactie tussen ouder en kind, in hun natuurlijke omgeving tijdens de dagelijkse routines.

  • Het Hanen Ouderprogramma kent verschillende varianten. Wij bieden:
    Praten Doe je Met z’n Tweeën, het Hanen Ouderprogramma voor ouders van jonge kinderen die goede nonverbale communicatieve vaardigheden laten zien, leeftijdadequaat contact maken, maar nog niet of te weinig voor hun leeftijd praten.
  • Meer dan Woorden, het Hanen Ouderprogramma voor ouders van jonge kinderen die problemen in de sociale communicatieve vaardigheden laten zien, nog moeite hebben met contact maken en contact begrijpen, en daarbij nog niet of te weinig voor hun leeftijd praten.

Samen met uw logopedist wordt besproken welk programma het best bij u en uw kind past.